Gmina Oświęcim

Pn Wt Sr Cz Pt Sb N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30Aktualności

Strony: 1234z 4
 • 18.04.2014Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Oświęcim

  Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Oświęcim

  czytaj więcej...
 • 18.04.2014Najważniejsze święta w roku

  Dziś sołectwo Poręba Wielka stało się miejscem prezentacji wielkanocnych, organizowanych w naszej gminie już od 10 lat – tymi słowami powitała gości w progach miejscowego Domu Ludowego dyrektor OKSiR-u Jadwiga Szczerbowska. Doroczne „Spotkania z Tradycją Świąteczną” odbyły się w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia ...

  czytaj więcej...
 • 18.04.2014"Oświęcimska Gmina" kwiecień 2014

  Kolejny egzemplarz gazety "Oświęcimska Gmina" kwiecień 2014 ...

  czytaj więcej...
 • 18.04.2014Sesja LIV Rady Gminy Oświęcim, 30 kwietnia 2014 godz. 12:00

  RG.00020.53.2014.JD                     Oświęcim, dnia 15 kwietnia 2014
  Z A P R O S Z E N I E

  czytaj więcej...
 • 16.04.2014Z taką wiedzą daleko zajdą

  Jak co roku, niesamowite emocje towarzyszyły uczestnikom Gminnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Jeden z dziesięciu”. W czternastej edycji imprezy, która jak zwykle została zorganizowana przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rajsku, o tytuł najwszechstronniejszego młodego umysłu walczyło blisko 30 uczniów ...

  czytaj więcej...
 • 16.04.2014Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym ...

  czytaj więcej...
 • 16.04.2014LIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Oświęcim, 22 kwietnia 2014, godz. 14:45

  RG.00020.53.2014.JD                    Oświęcim, dnia 15 kwietnia 2014
                                    Z A P R O S Z E N I E

  czytaj więcej...
 • 15.04.2014Słońce, wiatr i woda nie znają granic

  O możliwościach polsko-słowackiej współpracy w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii rozmawiano 3 kwietnia w Urzędzie Gminy Oświęcim. Przedstawicieli słowackiego Stowarzyszenia Eko-Centrum gościła Wójt Gminy Oświęcim Małgorzata Grzywa. Do naszej gminy przyjechała kilkuosobowa delegacja reprezentująca Stowarzyszenie Eko-Centrum z siedzibą w miejscowości Oravsky Podzamok (pol. Orawskie Podzamcze) ...

  czytaj więcej...
 • 14.04.2014Dwie bolesne rocznice

  W 4. rocznicę tragedii pod Smoleńskiem hołd ofiarom katastrofy lotniczej złożyli samorządowcy ziemi oświęcimskiej, w tym delegacja Gminy Oświęcim na czele z wójt Małgorzatą Grzywą, przewodniczącym rady gminy Piotrem Śreniawskim, radnym Krzysztofem Szudarskim oraz Janem Zielińskim. Uroczystości odbyły się w południe na placu Kościuszki w Oświęcimiu. Tego dnia pamiętano także o ofiarach zbrodni katyńskiej sprzed 74 lat ...

  czytaj więcej...
 • 11.04.2014Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach zaprasza na bezpłatne szkolenie

  Stowarzyszenie Amazonek w Brzeszczach zaprasza na bezpłatne szkolenie dot. "Rola Kompresjoterapi w obrzęku chłonnym" 23-25 kwietnia 2014 ...

  czytaj więcej...
 • 11.04.2014Zakaz wypalania traw

  Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z art 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U. 2013. 627 j.t ), zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, natomiast w myśl art. 131 pkt. 12 powołanej ustawy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny ...

  czytaj więcej...
 • 10.04.2014Informacja dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Gminy Oświęcim

  Informujemy, iż wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy numer: 88 8110 1023 2003 0310 7884 0028 Urząd Gminy Oświęcim, ABS Bank Spółdzielczy o/ Oświęcim. W tytule wpłaty należy zamieścić informację, iż jest to opłata „za odpady”, podać okres, którego wpłata dotyczy, dane osoby na którą została złożona deklaracja oraz adres nieruchomości za którą dokonywana jest wpłata ...

  czytaj więcej...
 • 04.04.2014Patrzymy na Was z podziwem

  Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego świętowało w sobotę 29 marca 35 małżeństw z naszej gminy. Wśród nich 27 par obchodziło Złote Gody, a osiem małżeństw Diamentowe Gody!
  Uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu ...

  czytaj więcej...
 • 25.03.2014Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy

  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi, w tym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok ...

  czytaj więcej...
 • 21.03.2014Małopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów Trzebinia'2014

  Małopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów Trzebinia'2014 - Dom Kultury "Sokół" w Trzebini 21 czerwca 2014 ...
  Termin zgłoszeń: do 30 maja 2014 roku

  czytaj więcej...
Strony: 1234z 4
AKTUALNOŚCI
2014
123456789101112